Piškotki (angl. cookies)

Na uporabnikov računalnik se ob obisku spletne trgovine namesti piškotek (datoteka z informacijami), ki omogoča normalno delovanje spletne trgovine - omogoča, da program, ki poganja spletno trgovino, pravilno vodi vsebino uporabnikove košarice, zgodovino ogledanih izdelkov, oddajo naročila itd.

Poleg piškotkov, ki jih uporabniku podaja spletna trgovina sama, se v spletni trgovini uporabniku lahko namestijo tudi piškotki iz zunanjega vira kadar je to potrebno za statistiko obiskanosti trgovine ali prikaz oglasov. Zunanji vir (na primer Google) lahko prek tovrstnih piškotkov izvaja prilagojeno oglaševanje ali sledenje uporabnika pri uporabi različnih spletnih strani, kadar te vse uporabljajo enak zunanji vir.

Vsebina piškotkov

Piškotek je v podatkovni bazi programa, ki poganja spletno trgovino, vezan na internetni naslov (IP) uporabnika in enolično kodo uporabnikove seje, kar omogoča, da trgovina pri svojem rednem delovanju razlikuje med različnimi uporabniki in ne prihaja na primer do pomešanja vsebin košaric.

Tak piškotek tipično vsebuje enolično kodo seje, izbrani jezik za prikaz vsebine trgovine, izbrani način prikaza in izbrano valuto, lahko pa še dodatne parametre, ki urejajo način delovanja spletne trgovine in omogočajo njegovo tehnično pravilnost. Vsebina piškotka se lahko spreminja glede na trenutno uporabljano različico programa, ki poganja spletno trgovino.

Piškotki, ki jih uporabniku podaja spletna trgovina, se na strežniku praviloma hranijo za čas enega leta, uporabnik pa jih lahko na svojem računalniku izbriše tudi prej.

Na politiko v zvezi s piškotki iz zunanjih virov ponudnik ne more vplivati, ker je v celoti v domeni teh virov, zato tudi ne more prevzeti odgovornosti zanjo.

Zavračanje piškotkov

Piškotke uporabnik z določenimi nastavitvami svojega programa za obiskovanje spleta (brskalnika) briše, izključuje oziroma jih pogojno uporablja. Pogosto (ne pa vedno) so brskalniki nastavljeni tako, da piškotke sprejemajo, zavračajo pa nastavljanje piškotkov iz zunanjih virov, torej tistih, ki ne izvirajo neposredno s strani, na kateri se uporabnik nahaja. V primeru, da uporabnikov brskalnik zavrača piškotke, ki jih uporabniku podaja spletna trgovina sama, ponudnik ne more zagotoviti normalnega delovanja spletne trgovine za uporabnika.

_utma merjenje obiska strani Google Analytics trajno
_utmb merjenje obiska strani Google Analytics trenutna seja
_utmc merjenje obiska strani Google Analytics trenutna seja
_utmz Ugotavljanje izvora obiska Google Analytics 6 mesecev
act, c_user, csm, datr, fr, locale, lu, p, presence, s, x-src , _e_undefined_2, xs Piškotki socialnega omrežja Facebook za prikazovanje t.i. "Like box" Facebook /

Izjava o varstvu podatkov

Z naročilom nakupa dovoljujete, da vzpostavimo, vodimo, vzdržujemo in upravljamo z vašimi osebnimi podatki. tehes.si oz, Servis in prodaja, Gašper Temlin s.p. zagotavlja varstvo osebnih podatkov po Zakonu o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS št. 59/99, 57/01) ter da podatkov o kupcu v nobenem primeru ne bo posredovala tretji osebi. Kupcu pripadajo vse pravice po Zakonu o varstvu potrošnikov.

Vsi tu navedeni pogoji in pravila so zavezujoči za kupca in tehes.si - Servis in prodaja, Gašper Temlin s.p. Vse morebitne spore bosta stranki reševali sporazumno. V primeru, da sporazuma ni mogoče doseči, bo spor reševalo pristojno sodišče v Kranju.